O índice de calidade do aire (ICA) é un indicador xenérico da calidade do aire e os seus efectos sobre a saúde nun lugar determinado. Indica o nivel de contaminación existente nun lugar, os seus potenciais efectos para a saúde e as recomendacións que débense seguir para protexela.

En Eltiempo.es utilizamos a metodoloxía da EPA (Axencia Americana de Protección do Medio Ambiente) para calcular o índice de calidade do aire. Aplicando as súas fórmulas calculamos un índice de calidade do aire para cada contaminante, o cal depende da súa concentración. Dos índices calculados para cada contaminante seleccionamos o que presenta un valor máis desfavorable. Ese valor é o que se considera como índice de calidade do aire para ese momento.

Selecciona una comunidad    Temperaturas por debajo de lo normal: ¿cuándo volverá a hacer calor?